Kina avduker foreløpige regler for generativ kunstig intelligens, inkludert et lisensieringsregime

Ettersom brukstilfellene av generativ AI ser eksplosiv tilpasning, har Kina tatt en ledende rolle i å definere hvordan den raskt skiftende teknologien skal brukes, inkludert et lisensieringsregime for tjenesteleverandører.

På torsdag avduket Kinas beste cyberspace-regulator et sett med foreløpige regler for å styre generative AI-tjenester, inkludert API-leverandører, som betjener Kina-baserte brukere.

Spørsmålet er da om Kinas raske reaksjon på å tøyle generativ AI og dets strenge regler vil kvele innovasjon. Politikerne er godt klar over bekymringen, og understreker i dokumentet at reglene tar sikte på å «balansere utvikling og sikkerhet».

Først og fremst krever reglene generative AI-leverandører å følge de sosialistiske kjerneverdiene, som forbyr alt fra pornografi og terrorisme til rasisme og innhold som truer Kinas nasjonale sikkerhet.

Algoritmer som kan påvirke opinionen, sier reglene, skal registreres hos vedkommende myndighet. Generative AI-tjenesteleverandører bør også få en administrativ lisens i samsvar med loven, selv om dokumentet ikke spesifiserer hvem som er pålagt å gjøre det.

Når det gjelder brukerbeskyttelse, slår reglene fast at algoritmer ikke skal være diskriminerende basert på faktorer som etnisitet, kjønn, alder, yrke eller helse, og skal ikke brukes til konkurransebegrensende atferd. Tjenesteleverandører oppfordres til å lage et anti-avhengighetssystem for mindreårige brukere, likt de som brukes i videospill.

Tjenesteleverandører er ansvarlige for å identifisere og stoppe den generative prosessen for ulovlig innhold, og deretter korrigere algoritmene og rapportere hendelsen til relevant myndighet. Det betyr at spørsmål til en bildegenerator eller chatbot potensielt kan føre til juridiske problemer for enkeltpersoner.

Dessuten har regulatorer rett til å vite detaljene til en generativ AI-modell, inkludert treningsdata, størrelse, type, taggingsregler og algoritmer.

Til slutt har AI-utvikling i Kina vært en ovenfra og ned innsats. Dokumentet krever opprettelsen av en offentlig dataopplæringsplattform og deling av datakraft. Konkrete regler er allerede foreslått i Beijing for en statsstøttet, sentralisert plattform som tildeler offentlige skyressurser basert på kundenes behov.

Som med andre kritiske bransjer, etterlyser Kina “selvavhengig innovasjon” i AI-algoritmer, rammeverk, brikker, programvareplattformer og annen infrastruktur, samtidig som det oppmuntrer til “likt og gjensidig fordelaktig” internasjonalt samarbeid.

Read More