Europeiske VC-er og teknologiselskaper signerer åpent brev som advarer mot overregulering av AI i utkast til EU-lover

Store teknologigründere, administrerende direktører, VC-er og industrigiganter over hele Europa har signert et åpent brev til EU-kommisjonen, der de advarer om at Europa kan gå glipp av den generative AI-revolusjonen hvis EU vedtar lover som kveler innovasjon.

Ledere fra 150 virksomheter, inkludert tyske Siemens og franske Airbus, fremhevet risikoen ved stram regulering, og sa at reglene kan true europeiske selskapers evne til å konkurrere i AI, samtidig som de ikke klarer å håndtere de potensielle utfordringene.

Det åpne brevet (gjengitt nedenfor) sier at AI gir «muligheten til å bli med i den teknologiske avantgarden», men at gjeldende reguleringsforslag på EU-nivå kan tippe over til å kvele mulighetene.

Blant europeiske industrigiganter inkluderer brevet også signaturer fra store europeiske startups og investorer, inkludert Blablacar, Criteo, Felix Capital, OneRagtime VC, Ynsect, Elaia Partners, Mistral AI, GetYourGuide, Ventech, wefox, Atomico VC og La Famiglia VC.

Brevet, som fredag ​​ble sendt til EU-kommisjonen, parlamentet og medlemslandene, sier: «Etter vår vurdering vil lovutkastet sette Europas konkurranseevne og teknologiske suverenitet i fare uten å effektivt takle utfordringene vi står og vil stå overfor.»

EU har brukt nesten to år på å jobbe med utkast til forslag (Artificial Intelligence Act) som skal tjene som grunnlag for forhandlinger mellom medlemslandene og EU-kommisjonen, men som kan gjøre jurisdiksjonen til den tøffeste i verden å drive AI-plattformer i, sier kritikere.

Kravene til regulering har økt de siste åtte månedene siden lanseringen av OpenAIs ChatGPT chatbot og har ført til frykt blant noen europeiske regjeringer – som Italia, som forbød bruken av GhatGPT – at generativ AI ville føre til en bølge av nye problemer blant annet rundt personvern.

Underskriverne, som også inkluderer bilprodusenten Renault og brygger Heineken, hevder imidlertid at de foreslåtte lovene kan “tungt” regulere grunnleggende AI-modeller “uavhengig av brukstilfeller.”

Brevet argumenterer for at etterlevelseskostnader og ansvarsrisiko kan være uforholdsmessige, og tvinge selskaper og investorer til å forlate EU for å dra nytte av nye AI-innovasjoner, og skape et “kritisk produktivitetsgap” med USA

Underskrivere hevder at Brussels regulatorer bør lage lover som er begrenset til “rigid compliance” i stedet for “brede prinsipper i en risikobasert tilnærming”, noe som betyr at Europa vil bli tvunget til å “holde seg på sidelinjen” av den nye AI-æraen.

Selskapene etterlyser dannelsen av et EU-reguleringsorgan, bestående av bransjeeksperter, som kan overvåke hvordan nye lover brukes og ta hensyn til nye teknologiske fremskritt.

Brevet har blitt kritisert av Dragoș Tudorache, en MEP som er involvert i utformingen av lovene, som sa at større selskaper ble drevet lobbyvirksomhet av noen “aggressive få.”

I en uttalelse til TechCrunch sa en talsperson for brevet, Jeannette zu Fürstenberg fra La Famiglia: «I all sin kompleksitet vil den kommende AI-revolusjonen i betydelig grad forme fremtiden til alle kontinenter. Vi har lenge diskutert mangelen på teknologisk lederskap i Europa, og nå er tiden inne for å ta grep. Vi har kommet til den konklusjon at AI-loven, i sin nåværende form, har katastrofale konsekvenser for europeisk konkurranseevne.»

“Vi er for tiden vitne til at mange europeiske talenter gir opp ledende stillinger i amerikanske teknologiselskaper for å utvikle europeisk teknologi. Denne innovasjonsånden er i fare,” la hun til.

Det åpne brevet er gjengitt nedenfor:

Åpent brev til representantene for EU-kommisjonen, Det europeiske råd og Europaparlamentet

Kunstig intelligens: Europas sjanse til å slutte seg til den teknologiske avantgarden igjen

Som engasjerte interessenter i den europeiske økonomiske sektoren ønsker vi å uttrykke våre alvorlige bekymringer om den foreslåtte EU-loven om kunstig intelligens (AI). Etter vår vurdering vil lovutkastet sette Europas konkurranseevne og teknologiske suverenitet i fare uten å effektivt takle utfordringene vi står og vil stå overfor.

Dette gjelder spesielt for generativ AI. Under versjonen som nylig ble vedtatt av Europaparlamentet, vil grunnmodeller, uavhengig av brukstilfeller, være sterkt regulert, og selskaper som utvikler og implementerer slike systemer vil stå overfor uforholdsmessige overholdelseskostnader og uforholdsmessig ansvarsrisiko.

Slik regulering kan føre til at svært innovative selskaper flytter sine aktiviteter til utlandet, investorer trekker kapitalen sin fra utviklingen av European Foundation Models og European AI generelt. Resultatet ville være et kritisk produktivitetsgap mellom de to sidene av Atlanterhavet.

Vi må være tydelige på konsekvensene. I likhet med oppfinnelsen av Internett eller gjennombruddet av silisiumbrikker, er generativ AI den typen teknologi som vil være avgjørende for ytelseskapasiteten og dermed betydningen av forskjellige regioner: stater med de kraftigste store språkmodellene vil ha en avgjørende konkurransefordel .

Deres innflytelse er enda mye større: for eksempel ved å erstatte søkemotorer og etablere seg som assistenter i våre daglige personlige og profesjonelle liv, vil de også være kraftige verktøy som former ikke bare økonomien vår, men også kulturen vår. Europa har ikke råd til å holde seg på sidelinjen.

Det er viktig å understreke at den iboende kompleksiteten og utfordringene generativ kunstig intelligens utgjør, så vel som det ubestridelige behovet for riktig regulering, på ingen måte benektes. Gitt den dype innvirkningen AI har på mange områder av livet, er det et klart behov for å trene disse modellene riktig og sikre sikker bruk. Påseplikt ved modellutvikling, standardmerking av AI-generert innhold og sikkerhetstesting før introduksjon av nye modeller er krav som må håndheves.

Å ønske å forankre reguleringen av generativ AI i loven og fortsette med en rigid samsvarslogikk er imidlertid like byråkratisk av en tilnærming som det er ineffektivt for å oppfylle formålet. I en kontekst der vi vet svært lite om de reelle risikoene, forretningsmodellen eller anvendelsene av generativ AI, bør europeisk lov begrense seg til å angi brede prinsipper i en risikobasert tilnærming.

Implementeringen av disse prinsippene bør overlates til et dedikert reguleringsorgan sammensatt av eksperter på EU-nivå og bør utføres i en smidig prosess som er i stand til kontinuerlig å tilpasse dem til det raske tempoet i teknologisk utvikling og de konkrete risikoene som oppstår. En slik prosedyre bør utvikles i dialog med økonomien.Å bygge et transatlantisk rammeverk er også en prioritet.

Det er en forutsetning for å sikre troverdigheten til de sikringene vi setter på plass. Gitt at mange store aktører i det amerikanske økosystemet også har fremmet lignende forslag, er det opp til representantene for EU å benytte denne muligheten til å skape et juridisk bindende like konkurransevilkår.

Vi er overbevist om at fremtiden vår i stor grad avhenger av at Europa blir en del av den teknologiske avantgarden, spesielt på et så viktig felt som (generativ) kunstig intelligens.

Av denne grunn appellerer vi til europeiske beslutningstakere om å revidere den siste versjonen av AI-loven og bli enige om en proporsjonal, fremtidsrettet lovgivning som vil bidra til europeisk konkurranseevne og samtidig beskytte samfunnet vårt.

Det er vårt felles ansvar å legge grunnlaget for en europeisk AI-utvikling som er i tråd med våre verdier og danner grunnlaget for et sterkt, innovativt og velstående Europa.

Read More